ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' (Απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη)

 Περίπτωσις βαρείας ανηθικότητος

Γενικά ακούεται ότι υπάρχει μεταξύ σας πορνεία και τέτοια πορνεία, που δεν υπάρχει ούτε μεταξύ των εθνικών, ώστε κάποιος να έχη γυναίκα την γυναίκα του πατέρα του. Και σεις είστε φουσκωμένοι από υπερηφάνειαν και δεν επενθήσατε μάλλον δια να εκλείψη εκ μέσου σας εκείνος που έκανε την πράξιν αυτήν. Εγώ απών μεν κατά το σώμα, παρών δε κατά το πνεύμα, έχω ήδη, σαν να ήμουν παρών, κρίνει εκείνον που έκαμε αυτήν την πράξιν. Μαζευθήτε εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μετά του πνεύματός μου, και με τη δύναμιν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, παραδώσατε τον άνθρωπον αυτόν εις τον Σατανάν προς καταστροφήν της σαρκός, δια να σωθή το πνεύμα του κατά την Ημέραν του Κυρίου Ιησού. Δεν είναι καλή η καυχησιολογία σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι ζυμώνει όλο το ζυμάρι; Πετάξτε λοιπόν το παληό προζύμι, δια να γίνετε νέο ζυμάρι, αφού είσθε χωρίς προζύμι. Διότι και ο πασχαλινός αμνός μας, ο Χριστός, για μας εθυσιάσθηκε. Ώστε ας εορτάζωμεν όχι με το παληό προζύμι, ούτε με προζύμι κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινείας και αληθείας. Σας έγραψα εις την επιστολήν να μη συναναστρέφεσθε με πόρνους, αλλά δεν εννοούσα εν γένει τους πόρνους του κόσμου αυτού ή τους πλεονέκτας ή τους άρπαγας ή τους ειδωλολάτρας, διότι τότε θα έπρεπε να φύγετε απ' τον κόσμον. Μάλλον σας έγραψα να μη συναναστρέφεσθαι κάποιον που ονομάζεται αδελφός, εάν είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή άρπαξ, με τον τοιούτον ούτε να συντρώγετε. Διότι ποιαν αρμοδιότητα έχω να κρίνω τους έξω; Εκείνους που είναι μέσα δεν τους κρίνετε σεις; Τους έξω θα τους κρίνη ο Θεός. Βγάλτε τον κακόν από ανάμεσά σας. 


Η Καινή Διαθήκη, Αποστολική Διακονία της Ελλάδας, σ. 331
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Μαρία Σφήκα: "Εισαγωγή στις πονηρίες της χαράς", εκδόσεις Οιωνός, Λαμία 2011.

Έκθεση ζωγραφικής: Κώστας Παναγιωτακόπουλος: "Περιπλανήσεις". Τίτλος κειμένου: "Ο ύπνος και το μάτι του υποσυνειδήτου"

Βιβλιοανάλυση: "Στο πλάι ενός Αθώου", εκδ. ΕΝ ΠΛΩ, Αθήνα: 2020.